Điểm mới về luật quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

Luật quản lý vốn nhà nước được hiểu một cách là sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp lần đầu tiên nhằm đưa ra cơ chế công khai minh bạch thông tin, khẳng định nhà nước không bao cấp, bù lỗ cho các doanh nghiệp nhà nước. Đây là bước tiến vô cùng quan trọng để Việt Nam hội nhập quốc tế. Bài viết sau đây mình sẽ cho các bạn thấy được những điểm mới của luật quản lý vốn nhà nước này nhé!

luật quản lý vốn nhà nước

Những điểm mới về quản lý luật quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

luật quản lý vốn nhà nước

Theo Nghị định 32/2018/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/5/2018 đã quy định được rất nhiều điểm mới về vấn đề đầu tư vốn nhà nước, quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. Trong đó đặc biệt là có 10 điểm nổi bật sau đây:

Mở rộng phạm vi đã được đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước

Nghị định mới này đã bổ sung thêm 02 lĩnh vực Nhà nước đầu tư vốn thành lập doanh nghiệp, bao gồm cụ thể như sau:

  • Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo vào những tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn.
  • Bảo đảm an toàn cho hệ thống hàng hải (không bao gồm nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng).

Bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp thì không cần phải lập hồ sơ đề nghị bổ sung vốn điều lệ

Cụ thể, sau khi được hạch toán tăng vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp nhà nước đã báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhằm để quyết định điều chỉnh lại mức vốn thực sự góp trên giấy đăng ký doanh nghiệp.

Siết chặt lĩnh vực, hoạt động Nhà nước bổ sung vốn

Nghị định này đã giới hạn lại phạm vi bổ sung vốn nhà nước trong một số lĩnh vực về khoáng sản, nông – lâm – ngư nghiệp,…và đặc biệt là loại bỏ một số lĩnh vực như: phân phối điện, khai thác cảng biển,…

Quy định cụ thể từng trường hợp doanh nghiệp nhà nước điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ

Theo đó, khi thực hiện việc điều chỉnh giảm mức vốn điều lệ thì cơ quan để đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm quyết định và xử lý giá trị vốn điều lệ giảm.

Hội đồng trung ương hoặc Chủ tịch công ty được quyết định từng hợp đồng đã cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản có giá trị dưới 50% vốn chủ sở hữu

Đây là quy định mới về thẩm quyền sẽ quyết định việc cho thuê, cầm cố, thế chấp tài sản trong một Doanh nghiệp nhà nước.

Doanh nghiệp nhà nước đã được chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư khác khi không tiếp tục vào đầu tư dự án

Nội dung này đã được bổ sung trong quy định chính về thanh lý, nhượng bán tài sản cố định. Và cũng nhấn mạnh này cần tăng cường minh bạch thông tin nhằm thông qua các nguyên tắc của quản trị doanh nghiệp. Như vậy, việc thất thoát hay không thất thoát ở các vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ được kiểm soát một cách chặt chẽ hơn.

Nhiều khoản lợi nhuận từ đầu tư vốn ra ngoài của doanh nghiệp nhà nước được hạch toán là thu nhập khác của các doanh nghiệp

Ngoài các khoản thu lợi nhuận ở sau thuế, chênh lệch giữa vốn của chủ sở hữu và vốn điều lệ của tất cả công ty con về doanh nghiệp nhà nước thì thu nhập khác của doanh nghiệp nhà nước còn bao gồm như sau: Các khoản lợi nhuận, cổ tức được chia bằng tiền từ hoạt động đầu tư vốn vào tất cả các công ty. Đầu tư theo hợp đồng BCC, Tiền thu từ giải thể, phá sản doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp của nhà nước và các khoản thu từ hoạt động đầu tư ra ngoài khác.

Quy định thêm nhiều các nguyên tắc, thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài của DNNN

Theo đó, trên cơ sở phê duyệt của các danh mục vốn đầu tư của cơ quan đại diện của chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch của tất cả các công ty quyết định phương án chuyển nhượng vốn đầu tư.

Lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước sau khi trừ các khoản không còn phải trích quỹ đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung này đã được bãi bỏ bởi Nghị định 32/2018/NĐ-CP theo quyết định của các người đứng đầu của thủ tướng chính phủ

Bổ sung chi tiết về các quy định về chuyển nhượng vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên

Các phương thức chuyển nhượng về vốn gồm có: Phương thức thỏa thuận, phương thức chào bán cạnh tranh, Phương đấu giá công khai.

Đặc biệt là các chủ đầu tư sẽ giám sát với vai trò cổ đông nhà nước và chỉ quan tâm lợi nhuận vào 1 năm được bao nhiêu, còn mọi hoạt động điều hành của doanh nghiệp là do tự doanh nghiệp đó tự quyết định.

Kết

Trên đây là những điểm mới nên biết về luật quản lý vốn nhà nước mà được ban hành. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho các doanh nghiệp sẽ hiểu được những điểm mới để mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp mình nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *