Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và những điều cần biết

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là thước đo chủ yếu dùng để đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu các chỉ số đánh giá quan trọng và những lưu ý để nhận được con số chính xác ngay dưới đây bạn nhé!

Khái niệm hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Trước khi đi sâu tìm hiểu khái niệm hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn bạn cần hiểu rõ thế nào là khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Về bản chất, đây là thuật ngữ dùng để chỉ năng lực tài chính của doanh nghiệp. Có thể đánh giá trên khía cạnh đáp ứng được nhu cầu thanh toán cho những mối quan hệ xoay quanh doanh nghiệp như cá nhân, tổ chức, các đơn vị cho doanh nghiệp vay hoặc nợ.

Năng lực tài chính của doanh nghiệp tồn tại dưới nhiều hình thức tiền tệ khác nhau chủ yếu là tiền mặt và tiền gửi. Bên cạnh đó cũng bao gồm các khoản thu nợ hoặc tài sản có thể chuyển đổi nhanh chóng thành tiền.

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là chỉ số dùng để đo lường khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp thông qua việc sử dụng tài sản của chính doanh nghiệp đó. Cụ thể như: tiền mặt, hàng tồn kho hoặc các khoản phải thu theo định kỳ,…

Công thức tính hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn phổ biến nhất hiện nay là:

Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

Theo đó hệ số này sẽ tỷ lệ thuận với khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Cụ thể hệ số càng cao thì khả năng trả nợ ngắn hạn càng lớn và ngược lại, hệ số càng nhỏ (nhỏ hơn 1) thì doanh nghiệp không có khả năng trả nợ. Tuy nhiên điều này không phản ánh tình hình tài chính thực sự của doanh nghiệp, bạn cần dựa trên các yếu tố khác để nhận định chính xác hơn.

Từ hệ số này bạn có thể hình dung chu kỳ hoạt động vốn cơ bản của doanh nghiệp. Sau đó đánh giá hiệu quả trên thực tế, có khả năng biến các sản phẩm thành tiền mặt hay không. Đặc biệt với những doanh nghiệp gặp vấn đề trong việc thu hồi các khoản nợ thì rất dễ gặp rắc rối về tài chính.

Ý nghĩa của hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1

Có thể nói đây là một chỉ số vô cùng quan trọng giúp bạn đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp một cách khách quan. Từ công thức trên dễ dàng nhận thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào nguồn tài sản lưu động cũng như đầu tư ngắn hạn.

Tuy nhiên, để phân tích kỹ lưỡng và sâu sắc vấn đề, cần dựa trên một số khía cạnh cơ bản như sau:

  • Thứ nhất, khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp lớn cho thấy tình hình tài chính ổn định và xu hướng tăng nhanh theo thời gian. Con số này cũng phụ thuộc vào một số yếu tố như: các khoản phải thu còn lớn; hàng tồn kho nhiều. Tuy nhiên nếu tài sản lưu động tồn kho nhiều cũng phản ánh quá trình sử dụng tài sản của doanh nghiệp không hiệu quả. Khi đó khả năng thanh toán sẽ không cao.
  • Thứ hai, tài sản lưu động và nguồn vốn đầu tư ngắn hạn có thể được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như tiền trả trước cho người người bán, các khoản ký cược, ký quỹ hoặc từ vốn của chủ sở hữu,….Vì vậy trong công thức trên nếu lấy tổng tài sản lưu động chia cho nợ ngắn hạn thì khả năng thanh toán của doanh nghiệp cũng không cao.

Từ những phân tích trên có thể nhận thấy tính hợp lý của hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: ngành nghề kinh doanh, khối lượng tài sản lưu động. Vì vậy không phải bất kỳ trường hợp nào cũng phản ánh chính xác khả năng thanh toán dư nợ của doanh nghiệp.

Phân tích những chỉ số đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 2

Một doanh nghiệp sẽ phát triển trong thời gian dài nếu có khả năng đáp ứng được các nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn, đặc biệt các khoản nợ ngắn hạn. Để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp, bạn cần dựa trên 6 chỉ số quan trọng được liệt kê ngay dưới đây:

  • Hệ số khả năng thanh toán tổng quát có thể đánh giá năng lực thanh toán của doanh nghiệp trên cả hai khoản nợ: ngắn hạn và dài hạn.
  • Hệ số khả năng thanh toán hiện thời phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp trước những khoản vay nợ ngắn hạn hoặc hiện hành.
  • Hệ số khả năng thanh toán nhanh biểu thị khả năng thanh toán của doanh nghiệp mà không cần thanh lý gấp các hàng hóa tồn kho.
  • Hệ số khả năng thanh toán tức thời hay còn được gọi là tỷ lệ thanh toán bằng tiền, chỉ số thanh toán tiền mặt. Phản ánh chính xác tình hình thanh toán của doanh nghiệp.
  • Hệ số khả năng thanh toán lãi vay được sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro của nhà đầu tư hoặc các chủ nợ.
  • Hệ số khả năng chi trả ngắn hạn phản ánh sự lưu chuyển của dòng tiền kinh doanh trong kỳ.

Hy vọng những thông tin được bật mí về hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp được trình bày trên đây sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Từ đó có thể vận dụng linh hoạt trong quá trình sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp, công ty một cách hợp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *