Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng anh là gì?

Như chúng ta đã biết, Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc ngay  cả trên giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Vậy cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng anh là gì? Còn thẩm quyền của cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư như thế nào? Có thể thấy rằng đây là những câu hỏi hầu hết công dân thắc mắc về cơ quan này. Với bài viết sau đây, chúng tôi xin cung cấp cho bạn những thông tin về Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dư x liệu quốc gia về dân cư.

Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư là gì?

Thực tế, Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng anh là Police Department of Residence Registration anh Management and National Population Database.

Đây là đơn vị trực thuộc Bộ Công An có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng thống nhất quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng cảnh sát quản lsy hành chính trong cả nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú. Ngoài ra còn cấp và quản lý căn cước công dân, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tất cả điều này để phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ trưởng

Cơ cấu tổ chức Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Phòng tham mưu (Advisory)

Chắc hẳn khá nhiều người biết, Phòng tham mưu thuộc Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư có chức năng  tham mưu giúp Cục trưởng theo dõi, tổng hợp tình hình và kết quả công tác. Không chỉ vậy còn đề xuất chủ trương, chương trình kế hoạch chung về công tác đăng ký, quản lý cư trú, tàng thư hộ khẩu và tàng thư căn cước công dân. Đồng thời cung cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài ra, còn thực hiện công tác xây dựng lực lượng, công tác Đảng và công tác hậu cần của Cục.

cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng anh là gìTiếp theo là Phòng hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú (Registration instructions, residence management)

Phòng này có chức năng nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cùng với các chủ trương và chương trình, kế hoạch về công tác đăng ký. Ngay cả quản lý cư trú và công tác tàng thư hộ khẩu. Song song là theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác.

Phòng hướng dẫn cấp và quản lý chứng minh nhân dân (ID structure, management and storage)

Ngoài các phòng kể trong, phòng này có chức năng nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cùng những chủ trương, chương trình hay kế hoạch về công tác cấp và quản lý Chứng minh nhân dân thậm chí là cả tàng thư căn cước công dân. Ngoài ra,  còn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các mặt công tác.

cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng anh là gìTiếp đến là phòng hướng dẫn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (National Population database management)

Tham mưu giúp Cục trưởng, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, phòng này còn tổ chức thực hiện các quy định, chủ trương, chương trình, kế hoạch.

Ngoài ra, Trung tâm căn cước công dân quốc gia (National Citizens Identity Center)

Bộ phận này thực hiện chức năng Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất, tổ chức sản xuất. Đồng thời là cấp và quản lý căn cước công dân theo đúng quy định. Hơn nữa, triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng anh là gìCuối cùng là trung tâm quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (The national database on population administration center)

Trung tâm có chức năng Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất và thực hiện quản trị cùng hoạt động điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xây dựng văn bản về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy chế, quy trình vận hành trung tâm dữ liệu dân cư. Không những thế còn phải đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kết luận

Qua bài viết trên, chắc hẳn bạn đã hiểu rõ hơn về Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư tiếng anh là gì rồi phải không? Thực tế trong thời gian tới, cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ ngày càng ổn định về tổ chức, bộ máy. Đồng thời đẩy nhanh phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an trình Chính phủ, Quốc hội xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của cơ quan này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *